Back To Top

1. Objednávka

• Zákazník môže zadať objednávku online na stránkach www.pizzadelivery.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0903 666 066
• Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 3 minúť od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel. čísle 0903 666 066.

2. Platba

• Platbu je možné zrealizovať osobne na prevádzkach a počas otváracích hodín
• Uvedených na stránke www.pizzadelivery.sk, alebo v prípade pri prevzatí tovaru pri rozvoze a to buď hotovosťou, alebo kartou.
• Platba kartou je potrebné oznámiť dopredu.

3. Dodacie a platobné podmienky

• V prípade dodania kuriérskou službou PIZZA DELIVERY - cena za dovoz je 0 € pre objednávky nad 15 € s DPH.
• V prípade dodania kuriérskou službou PIZZA DELIVERY - cena za dovoz je od 1,00 € pre objednávky do 15 € s DPH.
• Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke sa poplatok za rozvoz ani žiadny iný manipulačný poplatok neúčtuje.

4. Predávajúci sa zaväzuje:

• Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
• Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania, ktorá je vždy uvedená pri telefonickom potvrdení objednávky vopred. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátormi a bude dohodnutý návrh ďalšieho postupu.
• Vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok

5. Kupujúci sa zaväzuje:

• prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

6. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované nasledovným spôsobom:
• telefonicky denne v čase od 10:00 do 20:00 na tel. č. 0903 666 066
• prostredníctvom kuriéra
• osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

7. Záruka

• Záruka platí max. 10min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru.
• Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru.
• Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

8. Spôsob vrátenia tovaru

• Osobne na prevádzkach
• prostredníctvom kuriéra

9. Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

• Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti priamo na prevádzkach alebo prostredníctvom kuriéra.